Page 16

smakprov_befria

John Steinberg är lärarfortbildare, fil dr i pedagogik och författare. Han har gett ut ett femtiotal böcker, bland annat Lektionen är helig och Hitta lärarnas guldstunder. Foto: Michael Steinberg Hur kan skolan bli en spjutspets mot framtiden? Vad är pedagogernas egentliga upp- drag? Och hur ser politikens uppgift ut? Skolan ska utbilda medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati, menar John Steinberg. För att lyckas med det måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som främjar det syftet. Politikernas uppgift är att ange ramarna och skapa förutsättningarna för uppdraget. I den här boken sätter John Steinberg framtidens lärande och skola i fokus.


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above