Page 14

smakprov_befria

en situation där andra beskriver exakt vad man ska lära ut, hur eleverna ska bedömas och vilka mål som varje avsnitt ska ha. Som lärare behöver du vägledning och dokument som beskriver dina förpliktelser, men för mycket av det goda gör att läraren blir låst i sitt tankesätt. Det har gått så långt på vissa håll i den amerikanska skolan att man börjar skripta lektioner, det vill säga, tala om för lärarna exakt vad de ska säga. Så långt kommer det aldrig att gå här, men det är lätt att förstå vilka konsekvenser ett sådant sätt att bedriva undervisning får för lärarnas syn på sitt yrke och för attraktionskraften i yrket. Tillvägagångssättet visar förstås en enorm övertro på rationalitet. Robotar nästa? Vad är lärarens uppdrag? Ska inte en lärare ”lära ut”? Visst ska man berätta och ”lära ut” ibland. Det vi behöver problematisera är hur lärare beskriver sitt uppdrag. Som jag nämnde tidigare är det vanligt att säga: ”jag är bildlärare”, ”jag är lärare i NO”, ”jag är slöjdlärare”. Dessa traditionella beskrivningar av en persons uppdrag utgör ett stort hinder för utvecklingen. Varför? Därför att de beskriver vad du gör, inte varför. När en språklärare till exempel säger att vi ska ”utforska hur människor i en annan kultur tänker och gör” är det förstås en stark abstraktion, men den ger ändå en tydligare bild av vitsen med lärarens verksamhet. Om man istället säger att nu ska vi ”gå igenom de oregelbundna verbformerna inför provet om tre veckor” är det en helt annan beskrivning av uppdraget. När en slöjdlärare säger att ”vi ska lära oss tillverkningsprocesser och förstå betydelsen av kvalitet, något som påverkar er vardag, till exempel varje gång ni handlar och senare hur ni hanterar processer i arbetslivet” är det en helt annan dimension än att säga att ”vi ska bygga fågelholkar och här är instruktionen ni ska följa. När ni är klar får ni behålla holken och ta med den hem”. Jag hör skrik och protester! Men eleverna kan inte engagera sig 36


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above