Page 12

smakprov_befria

”Mitt syfte är att ge skolans personal känslan av att de kan påverka sin egen arbetssituation. Jag gör detta via böcker, föreläsningar och sociala medier.” Det engelska begreppet ”empowerment” har varit mitt ledord genom ett helt yrkesliv och är min ”raison d’étre” så att säga. I skolan finns det mål i mängder. Det är idag vanligt att lärare noggrant förklarar målet med lektionen, förklarar det man ska lära sig enligt läroplanen och går igenom betygskriterierna. Läroplanerna har både blivit mer abstrakta och mer konkreta. Intentionen är att det ska bli tydligare för elever, föräldrar och lärare vad eleven förväntas lära sig och hur eleven förväntas visa att hon eller han har lärt sig just det som läroplanen föreskriver. Det hela låter väldigt logiskt och rationellt. Intentionen är det absolut inget fel på och ansträngningen är att vara konkret och att målen lättare ska kunna kommuniceras. Det är inte lätt att formulera sig och många abstraktioner kvarstår, men som sagt, det är begripligt varför man har gjort på detta sätt. Kvarstår ett problem – ett stort problem. Är det sant att det är svårt att nå hjärtat via hjärnan? Problemet är att lärande är mycket mera emotionellt än vad de flesta inser. Om du är fast besluten om att få högsta möjliga betyg hjälper det dig att vara nyfiken, men likväl kan du helt enkelt bara bestämma dig plikttroget för att göra det som krävs och kanske mer därtill för att klara provet och få högsta möjliga betyg. Då tar du mycket nogsamt del av bedömningskriterierna och givna instruktioner och du följer lärarens anvisningar in i minsta detalj. De flesta högstadie- och gymnasielärare jag har talat med brukar beskriva att cirka 20–25 procent av eleverna har en hög ambitionsnivå och strävar efter höga betyg. Jag har intervjuat en del högstadieungdomar och en av mina standardfrågor är hur många i klassen som verkligen anstränger sig för att få bra betyg. Det vanligaste svaret är: fem av tjugofem, alltså cirka 20 procent. På gymnasiet är det fler som anstränger sig på vissa program förstås, och färre på andra gymnasieprogram. 34


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above