Page 11

smakprov_befria

Undervisningen Målstyrning är en av de stora idéerna som har slagit fel. Du kan ha mål, men det är inte möjligt att leda via mål. Du leder via värderingar, upprepar jag. ”Detta är varför vi finns. Det är detta vi står för. Det är denna riktning vi ska ta. Detta är vår vilja och vår bild av framtiden.” Vet alla inom en organisation detta så finns en större klarhet över riktningen. Däremot kan det finnas många olika metoder för att vandra i den avsedda riktningen. Bästa testet är att fråga människor i olika företag, organisationer och förvaltningar vad syftet är med deras verksamhet. Ju tydligare svar du får desto bättre. Om du får samma svar från de allra flesta inom organisationen blir det ännu bättre. Det är det som definierar välfungerande verksamheter. Om en lärare presenterar sig för en ny bekant och blir tillfrågad vad han eller hon har för yrke är ett typiskt svar, ”Jag är matematiklärare” eller ”Jag är klasslärare”, eller ”Jag är fritidspedagog”. Med andra ord definierar man sig i termer av vad man gör, inte varför man finns till. Om man istället svarar, ”Jag ger ungdomar hopp om en bättre framtid. Jag gör det via matematiken”, kan detta låta hur konstigt som helst, men det är, som jag ser det, ett kvalitativt mycket bättre svar. Det talar om varför du finns. Den ramar in ditt ”ämne” i ett syfte som är större än själva ämnet. Pröva själv att formulera en förklaring till vad du gör som inkluderar ett syfte. Svårt? Men viktigt. För egen del brukar jag säga: 33


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above