Page 10

smakprov_befria

• Förebyggande åtgärder • Ständiga förbättringar • Lära av andra • Snabbare reaktioner • Faktabaserade beslut • Samverkan Utmaningen är förstås att gå från värdering till praktisk handling. Resan börjar inte med mätmetoder utan med ett ställningstagande gällande den typ av organisation man önskar skapa. Det är just därför jag betonar värderingsbeslut. De skolförändringar som politiken har fattat på senare år bygger på åtgärder och projekt snarare än värderingar och därför har förändringarna inte haft avsedd effekt. New Public Management kan försvaras med behovet av att veta hur det går, att dokumentera och att ha bättre kontroll över pengaflödet inom offentlig förvaltning. Det är dock inte alltid som modeller från näringslivet passar in i offentlig förvaltning. Över tid har begreppet och idéerna kring New Public Management snarare blivit en belastning, men tänkesättet lever i alltför stor utsträckning kvar inom skolans värld. Man tycks tro att ökade kontroller, mätningar och projekt är vägen framåt. Jo, vi behöver veta hur det går, men det är inte vägen framåt. 32


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above