Frågor om bokutgivning

Maila ditt manus till manus@lararforlaget.se

Vem kan ge ut böcker på Lärarförlaget?
I princip vem som helst, som vänder sig till någon av förlagets målgrupper, är välkommen att skicka in sitt manus till Lärarförlaget. Normalt sett är våra författare verksamma inom utbildningsområdet, exempelvis som lärare i olika skolformer, forskare eller journalister.

Hur många böcker ger Lärarförlaget ut?
Utgivningen varierar, men de senaste åren har Lärarförlaget givit ut cirka 10 böcker per år.

Prioriterar förlaget särskilda ämnesområden?
Nej, vi begränsar oss inte till några specifika ämnen. Lärarförlaget ger ut böcker inom en rad olika områden som är intressanta för lärare att fördjupa sig i. Vi belyser gärna aktuella frågor, som ger lärare i olika skolformer en kompetensutveckling som de efterfrågar.

Ger Lärarförlaget ut läromedel?
Nej, förlaget ger bara ut böcker för lärare, inte läromedel eller annat material som vänder sig till elever.

Är förlagets böcker intressanta för studenter?
Ja, de allra flesta av böckerna som ges ut på Lärarförlaget är högaktuella för studenter. De berör områden som efterfrågas under lärarutbildningen och många av förlagets titlar används som kurslitteratur på lärarutbildningar runt om i landet.

Om jag vill skriva en bok för lärare, vad ska jag tänka på?
Lärarförlaget ger inga specifika råd till dig som vill skriva en bok, det finns många sätt att gå tillväga. Ett generellt råd är att titta på vad som redan finns utgivet inom det område du vill skriva om. Ett annat är att undersöka vilken kompetensutveckling yrkesverksamma lärare efterfrågar och vilken typ av bok de skulle kunna tänka sig att köpa. När du skriver, var konkret och ha alltid den tilltänkta läsaren i fokus.

Hur skickar jag in mitt manus?
Under fliken Kontakta oss finns ett formulär som du fyller i för att förlaget ska få in de uppgifter vi behöver om dig och ditt manus. Där bifogar du manuset som en Wordfil eller pdf.

Vad händer med mitt manus när jag skickar det till förlaget ?
Vi går igenom alla manus vi får in och gör en första bedömning. Ibland låter vi även någon som har god kännedom om den tilltänkta målgruppen läsa det innan vi ger besked.

Måste det vara ett helt färdigt bokmanus?
Nej, du kan kontakta förlaget även om du bara har ett utkast till en bok, ett så kallat synopsis, i form av en sammanfattande text och en förteckning över de olika kapitlens innehåll. Vi kan då ge dig en fingervisning om ifall ämnet/upplägget kan vara av intresse för Lärarförlaget, men normalt sett fattar vi inte beslut om att ge ut en bok förrän vi har sett helheten.

Även om du skickar ett helt manus bör du se det som en första version. Om förlaget beslutar att ge ut boken kommer du att få anvisningar om hur du ska lämna ditt slutmanus.

Hur lång framförhållning har förlaget?
Normalt sett finns ingen ledig produktionstid inom det närmaste halvåret och en preliminär utgivningsplan kan sträcka sig ungefär ett år fram i tiden. Men det kan också bli förändringar under vägen som ger utrymme för nya bokprojekt.

När får jag veta om förlaget vill ge ut boken?
Vi ger besked till alla författare så snart vi kan, oavsett om det blir ett positivt eller negativt svar. Det kan ta lite olika lång tid beroende på den aktuella arbetssituationen på förlaget. Normalt sett får du ett svar från oss inom en månad, men under sommaren kan det ta längre tid.

Vad avgör om ett manus blir utgivet?
Alla bokmanus bedöms var för sig och det finns många faktorer som avgör. Några är:

  • att innehållet är intressant och relevant för målgruppen,
  • att det finns en marknad för en sådan bok och
  • att det finns utrymme i förlagets utgivningsplan.

Om mitt manus uppfyller kriterierna, vad händer då?
Om förlaget vill gå vidare med manuset, tar vi kontakt med författaren för att diskutera en tidplan. Vi behöver också stämma av vilka eventuella kompletteringar som behöver göras innan slutmanus kan lämnas för produktion och vilket bildmaterial som kan vara aktuellt.

I nästa steg upprättas ett avtal mellan förlaget och författaren, där författaren förbinder sig att lämna underlag på avtalad tid och förlaget förbinder sig att ge ut boken och betala ut en överenskommen ersättning till författaren.

Hur lång tid tar det innan manuset blir en bok?
Det varierar, men räkna med 3-6 månader från det att slutmanus lämnats till förlaget till dess att boken kommer från tryckeriet. Om det finns behov av omfattande textbearbetningar behövs en startsträcka innan själva produktionen i form av layout, korrekturläsning och tryck kan ta vid.

Maila ditt manus till manus@lararforlaget.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen