Ulla Wiklund

Reflekterande arbetssätt kan bota eleverna från skoltrötthet, konstaterar Ulla Wiklund som arbetat med skolutveckling och kompetensutveckling i många år. Därför handlar hennes nya bok Föra tanken vidare om reflektion i undervisningen, inte bara om den.