Ulla-Karin Lundgren Öhman

I Mediepedagogik på barnens villkor är det pedagogiska förhållningssättet i fokus, inte de digitala verktygen i sig. I boken berättar 14 förskollärare, mediepedagoger, forskare, inspiratörer och föreläsare om sina erfarenheter av varför och hur digitala verktyg kan användas i förskola och skola, med koppling till läroplaner, litteratur och forskning.