sven_rosmari_hartman

Om Janusz Korczak

Barns rätt till respekt

– Barns rättigheter är inte bara lagar och paragrafer, det handlar om hur vi förhåller oss till barn överhuvudtaget.

Det säger Sven Hartman, professor och medlem i Svenska Korczaksällskapet, som tillsammans med Ros Mari Hartman har arbetat med nyutgåvan av boken Hur man älskar ett barn av Janusz Korczak.

Hur vill du beskriva boken?
Boken innehåller en sammanställning av de erfarenheter som Korczak gjorde som barnläkare och pedagog på de barnhem där han var verksam under mellankrigstiden. Bland alla dem som har arbetat för barns rättigheter är han en av få som formulerat sina grundtankar i text och kopplat den till sin egen yrkespraktik.

Vad gör en bok som skrevs för nästan hundra år sedan aktuell idag?
De förhållanden som rådde när Korczak var verksam, med krig och många föräldralösa barn, gäller även idag i stora delar av världen. De frågor om barns rättigheter som han formulerade då inspirerade FN:s barnkonvention som kom långt senare – och som regeringen nu utreder om den ska blir svensk lag.

Frågan om barns rättigheter är ständigt aktuell och för alla som jobbar med barn är det bra att reflektera över de här frågorna. Det får man hjälp med när man läser Korczks böcker.

Hur skulle du sammanfatta hans barnsyn?
I det pedagogiska arbetet är det kärleken till barnet som är grundläggande. Den bästa sammanfattningen är titlarna på två av Korczaks böcker, Barnets rätt till respekt och Hur man älskar ett barn.

Hur gjorde ni urvalet i boken?
Originalversionen omfattar ungefär 400 sidor. Vi har lagt till några avsnitt i den förkortade svenska utgåvan som kom på 1970-talet och uppdaterat språket. Det första urvalet gjorde vi i samråd med Korczaks pedagogiska assistent Michal Wroblewski. Han var en av de få överlevande, tack vare att han hade kommenderats till tjänstgöring utanför ghettot den dagen som barnhemmet tömdes. Janusz Korczak fördes däremot tillsammans med barnen till förintelselägret Treblinka.

Hur har det varit att arbeta med texterna?
Ros Mari har arbetat med den språkliga redigeringen och det svåraste har varit att översätta en relativt ålderdomlig polska via engelska, franska och tyska översättningar till en svenska av idag. Översättningar åldras dessutom snabbare än originaltexter och det var nästan 20 år sedan vi första gången arbetade med materialet. Man blir aldrig riktigt nöjd.

Men det är givande att arbeta med Korczaks texter. Han är en fascinerande gestalt, inte bara som den martyr han blivit känd för. Det är ett imponerande livsverk och en oerhört sympatisk person man får möta. Han förskönade inte pedagogers arbete, utan beskrev hur slitsam den pedagogiska vardagen kan vara.

Namn: Sven och Ros Mari Hartman
Yrkesbakgrund: Sven är professor i pedagogik och har arbetat mycket med lärarutbildning. Ros Mari har arbetat som redaktör på Kungliga Vitterhetsakademien.
Ger energi: Korczakprojektet och trädgårdsarbete
Intressen: Sven har ett stort intresse för musik och Ros Mari för litteratur

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen