karin_raymond

Karin Nygårds & Terese Raymond

Lärarrollen i en digital samtid

– Digitalisering handlar inte om framtiden, utan om samtiden. Den digitala världen är här och det är något vi måste förhålla oss till, oavsett vad vi tycker om det. Det säger Karin Nygårds som tillsammans med Terese Raymond är redaktör för en antologi om den digitala lärarrollen.

Vad har ni för tankar om boken?
Utgångspunkten är det finns så många olika digitala perspektiv på lärarens yrkesroll. Det gäller att lärarens val och agerande grundar sig i en fördjupad kunskap om den digitala världen.

Varför är boken viktig?
– Vi som arbetar i skolan behöver hitta verktyg för att betrakta digitaliseringen och driva utvecklingen inifrån, det blir lätt ett utifrånperspektiv annars.

– Digitala tjänster och produkter påverkar massor i vår vardag. Då är det viktigt att lärare kan guida sina elever, säger Terese Raymond.

– Jag tror att vi behöver både forskningsförankrad kunskap om de aspekter vi behöver ta hänsyn till i vår digitala samtid och berättelser från kollegor som gått igenom den digitala transformationen. Många lärare är vilsna och undrar hur de ska ta sig an den här utmaningen, säger Karin Nygårds.

Boken riktar sig främst till lärare som står på tröskeln till det digitala, men som ännu inte tagit steget.

– Det här är inte en bok som har alla svaren, men den uppmärksammar många frågor som kräver eftertanke. Förhoppningsvis kan den vara som en kollega att bolla med, den ska inte ge pekpinnar, utan bidra med olika idéer och tankar i det pågående arbetet, säger Karin Nygårds.

Hur skulle ni beskriva innehållet?
– Alla texterna ska ge ett eget perspektiv och en aha-upplevelse som inspirerar till fördjupad digital kunskap, säger Terese Raymond.

Ett avsnitt handlar bland annat om ungas medievanor och om ungas syn på läraren som ”fyrtorn” i medielandskapet. En text resonerar om vad internet innebär för en samtida kunskapssyn, medan en annan text beskriver ett samtida mediekritiskt förhållningssätt. Ytterligare en text tar sig an vinster och utmaningar med digital läsning.

Vi tycker att antologin är en bra form för att visa både forskning och lärares erfarenheter.

Vilken effekt hoppas ni att boken får?
Vi hoppas att lärare ska känna sig stärkta av den, att de ska få kunskap och insikt för att ta digitaliseringen i egna händer.

– En förhoppning är att boken ska ge lärare och skolledare verktyg för att ta till sig IKT på ett bra sätt, men också att vara kritiska. Ett exempel är dåliga administrativa system som ger dåligt självförtroende. Vi behöver vara kritiska konsumenter av sådana system, säger Karin Nygårds.

Hur gjorde ni urvalet?
För det första valde vi att inrikta oss på hur det digitala påverkar pedagoger och skolledare. Det finns många bra böcker om elevers lärande, men vi saknade diskussion kring hur det påverkar oss vuxna, när samhället förändras.

Sedan ville vi ha en jämn fördelning mellan fakta, forskning och erfarenhetsbeskrivningar i texterna. Det var viktigt att ha med juridiken, exempelvis kring nätkränkningar. Det är inte en lätt fråga för lärare att hantera, men det är lika viktigt att hantera kränkningar på nätet som på skolgården.

Hur har det varit att arbeta med boken?
Båda har skrivit egna böcker tidigare och vi har gjort webbplatsen Teacherhack tillsammans, men det är nytt för oss att vara redaktörer för en antologi. Vi vill få med så mycket, men det gäller ju att det inte blir för spetigt. Att få perspektiven att harmonisera och knyta an till varandra på ett logiskt sätt har varit det svåraste.

Vilka råd vill ni ge till lärare som vill närma sig det digitala?
– Man kan lätt baxna inför att det är så mycket nytt, men det är viktigt att hålla sig lugn och börja med en sak. Välj ett område som ligger nära din egen situation, säger Karin Nygårds.

– Tänk på att nästan alla genomgår en digital lärprocess just nu. Det finns få enkla svar men det gäller ju att utforska, säger Terese Raymond.

Vanliga fallgropar?
När tekniken sätter käppar i hjulet, som med sega inloggningar, är det lätt att man går tillbaka till papper och penna.

Skolledare behöver också ge lärare tid att vänja sig vid ny teknik, det går inte alltid att välja den snabbaste vägen. Det är en utmaning att låta teknikimplementering ta tid, när allt vi vill är att spara tid.

Namn: Karin Nygårds
Familj: En dotter
Utbildning: Lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-7.
Arbetar som: Är tjänstledig från Sjöstadsskolan för att arbeta med att fortbilda lärare och som sakkunnig inom programmering och digitalisering i skolan.
Intressen: Det mesta som har med internet att göra, men även konst och att själv måla och rita.
Ger energi: Att prova nya idéer.
Senaste kulturupplevelse: Konserten med Håkan Hellström i juni.
Kuriosa: Hade en gris som husdjur som barn och målade länge grishundar på beställning, därav Twitternamnet @grishund

Namn: Terese Raymond
Familj: Sambo och två barn.
Utbildning: Fil kand med pedagogik som huvudämne.
Arbetar som: Egenföretagare, skribent, facilitator och utbildningsproducent.
Intressen: Böcker, orientering och TV-serier.
Ger energi: Normkreativa processer.
Senaste kulturupplevelse: Maxida Märak på Debaser Medis.
Kuriosa: Kunde extremt många Evert Taubetexter utantill som barn och har bestigit vulkaner i Chile.