Joakim Landahl

Fridtjuv Berg (1851–1916) var både folkskollärare, läroboksförfattare, liberal riksdagsman, fackföreningsman och tidningsman samt ecklesiastikminister med ansvar för landets utbildningsväsende från småskola till universitet. Joakim Landahl har skrivit en biografi om Fridtjuv Berg, en helhetsstudie av hans tänkande och verksamhet.