JennyE

Jenny Edvardsson

Jag är ingen superlärare, men jag ger aldrig upp!

– Den viktigaste faktorn för att nå fram med sin undervisning är att skapa goda relationer, det är först när man har en bra relation som eleven vågar öppna sig och vara kreativ. Det säger Jenny Edvardsson, författare till boken Mötet med texten – inkluderande läsundervisning.

Hur kom det sig att du skrev den här boken?
Jag har länge delat med mig av mina idéer och tankar om min undervisning, inte minst via sociala medier, och såg att det fanns en efterfrågan. När jag kom i kontakt med Lärarförlaget på SETT Syd 2015 fick jag chansen att sammanställa det i en bok.

Varför är den viktig?
Jag undervisar elever som går bygg- och anläggningsprogrammet eller fordon- och transportprogrammet och de grupperna anses av många vara svåra – många lärare i svenska och historia väljer bort yrkesprogrammen. Men jag vill visa att det går att jobba med alla elever, man får bara tänka lite annorlunda och erbjuda mycket stöttning.

Vad är specifikt för den här boken?
Det skrivs mycket om läsundervisning, men det handlar ofta om yngre elever, om läs- och skrivinlärning. Min bok handlar om gymnasieelever, men fungerar lika väl för högstadiet och vuxenutbildningen.

Vem ska läsa den?
Alla som är intresserade av läsning. Man behöver inte vara svensklärare för att jobba med litteratur, det kan man göra även i andra ämnen. Lärare som har elever som behöver extra stöttning kan få idéer om hur de kan nå dem, men även lärare som har högpresterande elever kan ha nytta av mitt arbetssätt.

Hur skulle du beskriva innehållet?
Jag har försökt beskriva både framgångsfaktorer och fallgropar. En del av boken handlar om mina tankar kring undervisning och där skriver jag om bland annat inkludering, relationer, formativ bedömning och autentiska uppgifter. Den andra delen handlar om läsning, både när det gäller skönlitteratur, faktatexter och multimodala texter.

Hur gjorde du urvalet?
Skönlitteraturen har fått störst utrymme, eftersom den elevgruppen inte läser så mycket sådant. Jag valde bort en del i avsnittet om multimodala texter, det händer så mycket på det området att boken snabbt blir inaktuell.

Hur var det att skriva boken?
Det var väldigt givande att få sätta mina egna tankar på pränt, mer än de kortare inlägg jag gör på min lärarblogg. Jag insåg också hur många guldkorn det finns i form av den respons jag har fått från eleverna, jag fick gåshud av att skriva om det! Det svåraste var att hitta en balans, så att jag inte blev för teoretisk och inte för konkret. Men det är viktigt för mig att förankra min praktik i teori och forskning.

Hur har du utvecklat din undervisning genom åren?
Jag tänker annorlunda om min undervisning nu än när jag började som lärare på 90-talet. Förut gav jag olika uppgifter till olika elever utifrån deras förutsättningar, men nu har jag samma uppgift för alla och ger istället stöttning så att alla elever har möjlighet att jobba med den.

Vad har du fått för respons från andra?
Att det ska bli spännande att läsa boken. Den finlandssvenska läsambassadören hörde nyligen av sig och bad mig skriva ett blogginlägg om boken, så nu finns inlägget finns att läsa på läsambassadörens  HYPERLINK ”http://www.lasambassadoren.fi/sve/aktuellt/lasambassaden/article-83287-55514-motet-med-texten” blogg.

Vad har du på gång framöver?
Jag kommer att föreläsa en del, det är roligt att få träffa andra lärare och reflektera över sin undervisning. Jag är också handledare för mina kollegor, eftersom min skola är med i Läslyftet. Dessutom skriver jag ett läromedel i Svenska 1 som kommer våren 2017.

Hur kan lärare arbeta med läsning?
Vill man arbeta aktivt med samtal kring texter är Aidan Chambers modell bra att börja med.

Vilka är de vanligaste fallgroparna?
Att man håller fast vid sina egna favoritböcker inom skönlitteraturen, det är inte säkert att de fungerar bäst för eleverna. Och att man har för låga förväntningar på yrkeselever och därför utmanar dem för lite.

Vilka andra råd har du att ge till andra lärare?
Ha alltid höga förväntningar på eleverna, men var medveten om att det inte alltid är så lätt. Den viktigaste faktorn för att nå fram med sin undervisning är att skapa goda relationer, det är först när man har en bra relation som eleven vågar öppna sig och vara kreativ. Och våga reflektera kring din egen undervisning!

Hur ser du på din egen lärarroll?
Jag är ingen superlärare som alltid lyckas, men jag är en lärare som aldrig ger upp.

Namn: Jenny Edvardsson
Utbildning: Lärare i svenska och historia för årskurs 7–9 och gymnasiet
Arbetar som: Lärare på yrkesprogram på Wendesgymnasiet i Kristianstad
Familj: Man och två pojkar
Ger energi: Löpning, trädgårdsarbete samt god mat och dryck. Och läsning!
Kuriosa: Är en hejare på att baka bröd och göra marmelader
Lärarblogg: jennypawendes.blogspot.com. Har även en elevblogg: frokenje.blogspot.com
Senast lästa bok: Bonjour tristesse av Françoise Sagan, en klassiker som jag nyss läst om

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen