Anne-Marie Körling, författare

Anne-Marie Körling

”Jag vill ingjuta hopp”

Anne-Marie Körling är läraren som handleder, bloggar, föreläser och skriver böcker om pedagogik. Läraren inom mig – pedagogiska berättelser, är en djupt personlig bok om läraryrket, där hon reflekterar över sin egen utveckling som lärare.

Hur kom det sig att du skrev den här boken?
Jag får många frågor om läraryrkets svårigheter, om stolthet, skam och misslyckanden. Jag vill ju förändra skolan och började tänka på hur jag själv har förändrats.

Hur var det att skriva en sådan bok?
Känslosamt och roligt, men det krävde mod. Jag hänger ut mitt pedagogiska hjärta till allmän beskådan. Har aldrig känt mig så stolt över en bok, men samtidigt jätterädd!

Svårigheter med att skriva?
Att möta sitt eget lärande och blotta det. Jag är en person som syns offentligt i skoldebatten, men här kommer jag med det bräckliga pedagogiska, inte det präktiga.

Mest givande?
Lusten att berätta, det kom så lätt. Jag skrev ett stycke och sedan fortsatte jag bara ­– en hel sommar!

Hur skulle du beskriva innehållet?
Det är mina tankar om att undervisa. Jag ville komma nära mig själv och nära eleverna, inte ha elevernas brister i fokus. Eleverna är mer skolanknutna än vi ser dem som.

Skolanknytning är ett begrepp som du har myntat?
Ja, ihop med skolpsykologen Patrik Lönn. Det handlar om hur eleven knyter an till sin skola, sina lärare och sina ämnen. Jag vill verka för en skolanknytning där ingen elev skriver ut sig ur skolan.

Hur ser du på misslyckanden?
Misslyckandena är inte så misslyckade, de är en del av utvecklingen. Men rädslan att misslyckas är jättestor! Lärare misslyckas dagligen och behöver prata om det, men vi låtsas att vi inte känner av det.

Pedagogiska observationer?
Skolan är en plats där du springer från en punkt till en annan punkt. Någon gång måste du stanna upp en liten stund och titta. Se vad som händer när eleverna arbetar, anteckna vilken utveckling som äger rum.

Vad är den lärande gropen?
Den som hamnar i den lärande gropen har stött på svårigheter. Sådana svårigheter är inte farliga, det är så lärandet ser ut. Varken lärare eller elever ska skriva ut sig från det som är svårt. Se att en elev behöver stöttning istället för att tänka att eleven inte kan något!

 Vad vill du locka till med din bok?
Jag vill ingjuta hopp och kollegialitet. Och kanske verka för en inbromsning. Det förs så många samtal om skolan där lärarna inte tillfrågas. Det är viktigt att vi lärare berättar inifrån om det vi gör. Vi äger vår berättelse; vad vi har lärt, vilka tankar vi har. Vi måste våga vara stolta!

Vad gör du nu?
Jag jobbar halvtid med att handleda lärare i Södertälje på uppdrag av Skolverket. Sedan föreläser jag mycket.

Något råd till alla nya lärare?
Din utbildning är kanske inte den verklighet du möter, men glöm inte din utbildning i den verklighet du kommer in i! Skolan kidnappar oss i gamla strukturer och man kan inte förändra allt på en gång.

Vanliga fällor?
En vanlig fallgrop är lydnad, alltför mycket lydnad. Ordning och reda är viktigt, men vi har inte definierat innebörden. Det blir lätt en subjektiv upplevelse av vad det är, inte en pedagogisk fråga. Hur lär vi oss? Vad och varför? Det är viktigt att ställa de frågorna. Det får bli nästa bok!

 

Namn: Anne-Marie Körling
Yrke: Legitimerad lärare. Handledare
Utbildning: Är utbildad på Nya Zeeland och vid Stockholms universitet
Aktuell med: Boken Läraren inom mig – pedagogiska berättelser
Familj: Tre barn,  barnbarn
Intressen: Litteratur, foto, pedagogik och psykologi
Kuriosa: Har tidigare arbetat på STIM och hos Stikkan Anderson