Anna Kärre

Anna Kärre

”Matte är roligt – inte svårt”

Inga barn ska behöva tappa lusten att undersöka, prova och lära, anser förskollärare Anna Kärre. Därför har hon skrivit en bok som hon hoppas ska inspirera andra pedagoger att utveckla sitt arbete med matematik.

– Jag vill att alla ska upptäcka vad matte handlar om. Att det är roligt, inte svårt, säger hon.

Innan förskolans läroplan kom hade Anna Kärre ett motstånd mot matematik. Som så många andra i förskolan förknippade hon den enbart med tråkiga lektioner, räkneböcker och kravfyllda provräkningar. Att matematik kunde vara något för förskolebarn hade hon inte en tanke på.

Men när hon och hennes kollegor på Lännersta förskola, i Nacka utanför Stockholm, antog läroplanens utmaning att arbeta med matematik tänkte hon snart om. När hon tog på sig ”matteglasögonen” och gav sig ut på spaning förundrades hon över hur mycket matematik det faktiskt finns i barns vardag i förskolan.

– Min uppgift som pedagog är att upptäcka matematiken och sätta ord på det som händer. Och att utmana barnen, ge dem material så de kan utforska matematiska fenomen och undersöka till exempel mängder, former, avstånd och längd, säger hon.

För att göra detta krävs att pedagogen själv har ett matematiskt kunnande, konstaterar Anna Kärre. Annars ser man inte att barnen sorterar och klassificerar när de lägger knappar i färgordning eller att de utforskar rumsliga begrepp i leken. Man tänker kanske inte på att använda jämförelseord i samtalen med barnen eller att det finns fullt av situationer i vardagen där de använder sig av tal, räkneord och räkneoperationer.

– Förskolans dilemma är att vi inte har haft kunskap om matematiken. När vi läser läroplanens uppdrag vet vi inte riktigt vad det innebär att arbeta med matematik med de yngsta barnen. De flesta vet att vi inte ska räkna tal, men många är osäkra på vad vi kan göra, som kan ge barnen en förförståelse för den formella matematiken.

Själv läste Anna Kärre facklitteratur för att skaffa sig kunskaper och nya sätt att tänka. Lännersta förskola deltog också i två matematikprojekt och alla i arbetslaget dokumenterade, diskuterade och reflekterade.

– Ju mer jag har lärt mig om matematik och hur barns lärande ser ut, desto mer har jag insett att matematik i förskolan handlar om ett förhållningssätt, ett sätt att tänka, säger hon.

Anna Kärre har fortfarande svårt att förstå den abstrakta matematik som lärs ut i skolan, men den informella matematiken är inte svår att lära sig, berättar hon. Det vill hon också förmedla när hon föreläser och håller kurser över landet, eller undervisar förskollärarstudenter vid Stockholms universitet.

– Jag vill att alla ska upptäcka att det är roligt och inte svårt.

Vad är det som är så roligt med matematik?

– Barns diskussioner! Hur barn resonerar och tänker, vilka kloka tankar de har. När man arbetar med matematik upptäcker man verkligen barns förmågor. De diskuterar med varandra och prövar sig fram. Det är det absolut roligaste.

2011 sedan fick Anna Kärre Ulla-Britta Bruuns stipendium för att dokumentera sina erfarenheter av att arbeta med matematik i förskolan. Resultatet har blivit en bok, som givits ut på Lärarförlaget. Tanken med boken är densamma som föreläsningarna: att inspirera alla pedagoger att utveckla sitt arbete med matematik. Att locka pedagoger att göra upp med sina egna föreställningar om matematik, och istället utmana barnen på det sätt som den reviderade läroplanen föreskriver.

Hur har du lyckats skriva en bok, samtidigt som du arbetar i förskolan, föreläser och undervisar förskollärarstudenter på Stockholms universitet?

– Stipendiet gav mig möjlighet att ta tjänstledigt och skriva intensivt under ett par månader. Idén och synopsis hade jag redan grunnat på i flera år.

Vad hoppas du på nu?

– Jag hoppas att boken ska inspirera, så att barn får möta bra pedagoger som tycker det är roligt att arbeta med matematik.