Andreas Fejes

En lic-forskarskola med 14 doktorander inom yrkesämnenas didaktik startade februari 2012 vid sex lärosäten – Stockholms universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet. Doktoranderna, som alla undervisade inom gymnasieskolan, utförde studier inom barn- och fritidsprogrammet, byggprogrammet, hantverksprogrammet (inriktning frisör och bokbinderi), mediaprogrammet, naturbruksprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Hittills har … Fortsätt läsa Andreas Fejes