Katinka Vikingsen

Katinka Vikingsen

Lokalerna är viktiga för hur barnen lär sig i förskolan. Men hur utformar man miljöer som stödjer lärandet? Det visar Katinka Vikingsen i boken Rum för lärande. Katinka Vikingsen har lång erfarenhet som förskollärare och förskolechef. Under många år har hon handlett förskolepersonal i arbetet med fysiska inomhusmiljöer. Eftersom hon märkt ett sug efter skrivet […]

Läs mer
Alexander Skytte

Alexander Skytte

Vad handlar boken om? Den handlar dels om hur det är att vara elev med en npf-problematik, dels om hur man som lärare kan bemöta eleven. När en lärare kan se situationen ur barnets perspektiv får hen också en förklaring till barnets beteenden. Vem skriver du boken för? I första hand för lärare och skolpersonal, […]

Läs mer
Lena Edlund

Lena Edlund

Små barn med rätt att lära Vad betyder undervisning för en ettåring – och för en pedagog som jobbar med ettåringar? Med boken ”De yngsta barnen och undervisningen” sätter Lena Edlund fokus på frågan.  Begreppet undervisning skrevs nyligen in i förskolans läroplan, och Lena Edlund får ofta frågor om det i sitt jobb som kvalitetsledare i förskolan. Frågorna handlar om […]

Läs mer
Erika Kyrk eger

Erika Kyrk Seger

Den digitala synvändan – från quickfix till reflektion När Erika Kyrk Seger började arbeta med digitala verktyg i förskolan för tio år sedan var det mycket tal om tips och appar. Nu är det hög tid att ta nästa steg, anser hon. I antologin Digitalt meningsskapande finns många tankar om hur, när och varför digitala verktyg […]

Läs mer
Veronica Gustafsson

Veronica Gustafsson

Att tillhöra en grupp är en mänsklig rättighet Vad gör eleven när den kommer hem från skolan? Genom att förstå hur eleven tankar ny energi efter skoldagen kan läraren få viktig information som kan underlätta i klassrummet. Tipset kommer från Veronica Gustafsson, specialpedagog i Vellinge, som skrivit boken Elever som utmanar oss. – Jag brukar använda […]

Läs mer
Jonas Wallman

Jonas Wallman

Hur kommer det sig att du ger ut den här boken? Fritidshemmet och fritidspedagogiken är en självklar men också lite bortglömd del av skolan och barnens liv. Att få samla några av de fritidspedagoger och forskare jag själv tycker har de mest spännande tankarna om fritidsverksamheten idag kändes väldigt angeläget och kul. Så jag har […]

Läs mer
Elisabeth Wiersma Larsson

Elisabeth Wiersma Larsson

Hur kom det sig att du skrev boken och vem vänder den sig till? När vi presenterade arbetssättet på ett Förskoleforum i Sollentuna kommun fick vi stort gensvar. Ulla-Britta Bruuns stipendium 2017 möjliggjorde drömmen om att skriva en bok och sprida metoden vidare. Boken är skriven utifrån mina erfarenheter i förskolan men jag ser stora […]

Läs mer
Martina Lundström

Martina Lundström om boken ”Den synliga förskolan”

Målet är alltid att göra skillnad för barnen Hur kom det sig att du skrev Den synliga förskolan? Förskolan brottas med stora utmaningar – i allt från rekrytering och arbetsbelastning till ledarskap och utvecklingsarbete. Min utgångspunkt är: ”Varför ser det så olika ut och hur gör vi något åt det?” Jag möter flera olika förskoleorganisationer […]

Läs mer
Anna Thoresson

Anna Thoresson

Anna Thoresson vill visa hur pedagoger och barn kan utforska de digitala verktygen i förskolan. Hon är förskollärare i Vänersborg och nu har hon skrivit en bok där hon varvar exempel från verksamheten med kopplingar till forskning och läroplan. – Boken handlar om vad digitalisering i förskolan kan vara, varför vi ska arbeta med digitala […]

Läs mer
Maria Wiman

Maria Wiman

Att göra skillnad på riktigt Vad är värdeskapande lärande? Det handlar om att skapa ett värde för någon annan, att hitta mottagare och sammanhang även utanför klassrummet där kunskapen har betydelse. Vem ska läsa den här boken och varför? Jag saknade själv en bok när jag började arbeta på det här sättet. Boken är för […]

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen