Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik

John Steinberg
Om 20 procent av befolkningen röstar på rasistiska partier, här och i andra länder, har skolan misslyckats med sitt uppdrag. Det menar föreläsaren och författaren John Steinberg. Den här boken handlar om skolpolitikens påverkan på undervisningen.

Lärarförlagets pris: 70 kr 95 kr

Framtidens lärande och skola i fokus

Hur kan skolan bli en spjutspets mot framtiden? Vad är pedagogens egentliga uppdrag? Och hur ser politikens uppgift ut?

Skolan ska utbilda medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati, menar John Steinberg. För att lyckas med det måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som främjar det. Politikernas uppgift är att sätta ramarna och skapa förutsättningarna för det uppdraget.

I Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik sätter John Steinberg framtidens skola och framtidens lärande i fokus.

Mycket är tänkvärt och bra och väl underbyggt

RECENSION
John Steinberg har skrivit många böcker under åren. De flesta har varit av andledningskaraktär och mycket konkreta. Den här boken är annorlunda. Här vänder sig författaren i du-form direkt till läsaren och för ett resonemang om skolans roll och funktion i ett samhällsperspektiv. Han ställer stora och viktiga frågor och ifrågasätter mycket av det som i dag tas för självklart i skolans organisation och innehåll, i stort och i smått. Han beskriver också hur han tycker att det borde vara. Mycket är riktat direkt till politiker men även lärare och skolledare får sig några tankeställare. En grundläggande idé i framställningen är skolans uppdrag att utveckla vår demokrati – och hur gör vi det med det låsta system skolan befinner sig i? Mycket är tänkvärt och bra och väl underbyggt. Kanske lite för mångordigt. Guldkornen skyms av för mycket text och upprepningar. Men boken innehåller viktiga budskap för framtiden och borde läsas av många.

Elisabeth Sörhuus
Lektör, BTJ
BTJ-häftet nr 21, 2017

Din bok har lagts till i varukorgen

Sluta betrakta lärarna som byråkrater, när de i själva verket är artister
John Steinberg är fil dr i pedagogik och tidigare rektor. Genom åren har han skrivit ett 50-tal böcker om lärande, värderingar, skolutveckling och ledarskap.

Mer om John Steinberg finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Befria lärarna

Titel Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik
Författare John Steinberg
Utgiven 2017
ISBN 9789188149220

Mer av John Steinberg