NYHET 2022: Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass

Nathalie Lindgren

Många upplever den obligatoriska kartläggningen i förskoleklassen som en utmaning. Hur kan man förena den med en inspirerande undervisning?

I den här boken berättare Nathalie Lindgren om  hur hon med praktiska moment och konkreta tillvägagångssätt får stationsarbete, kartläggning, bildstöd och differentierad undervisning att bilda en helhet som främjar kunskapsutvecklingen.

Säljstart i augusti. Förbokas nu!

Obs! Om du lägger en förhandsbokning och beställer andra titlar ur vårt sortiment samtidigt, så kommer böckerna att samdistribueras i augusti, dvs när denna bok är tryckt. Vill du ha de andra böckerna tidigare så vänligen kontakta oss.

Lärarförlagets pris: 285 kr

Beställ en bok idag så skickas den direkt från tryckeriet i augusti - lagom till skolstarten.

Kostnadsfritt webbinar med Nathalie Lindgren

Ta chansen att ta del av Nathalie Lindgrens erfarenheter och kloka tankar när det gäller kartläggning och stationsarbete live i vårt webbinar den 31 augusti.

Läs mer här>>

Stationsarbete, bildstöd och differentierad undervisning

Med stationsarbete lär du känna några få elever i taget och eleverna får samtidigt en varierad undervisning. När kartläggningarna sedan ska genomföras är stationsarbetet ett välkänt arbetssätt och du hinner med att dokumentera resultaten för varje elev. Det skapar en arbetsro och arbetet blir mer lustfyllt för alla. Arbetssättet gynnar också elever som kan ha svårt att visa sina kunskaper i en traditionell och mer stressig kartläggningssituation. När kartläggningen är genomförd används resultaten för att planera den fortsatta undervisningen, både på grupp- och individnivå.


Med praktiska moment och konkreta tillvägagångssätt berättar Nathalie Lindgren om hur stationsarbete, kartläggning, bildstöd och differentierad undervisning bildar en helhet som främjar elevernas kunskapsutveckling. Du får också följa hela arbetsgången kring Läsa, skriva, räkna - garantin för tidiga stödinsatser: kartläggning – särskild bedömning – undervisning och stödinsatser – uppföljning och överlämning.

 

Så behåller du koncentrationen och arbetsglädjen

Stationernas innehåll är varierat och de har en tydlig struktur som visar hur de ska genomföras. Allt innehåll är välkänt för eleverna eftersom vi alltid introducerar nytt innehåll vid en lärarledd station, där vi sitter tillsammans med eleverna och exempelvis lär ut ett spel, medan de andra två stationer har ett innehåll som eleverna själva klarar av. 

Läs mer om hur allt startade med stationsarbetet...

Läs mer om hur man kan arbeta med kartläggningen i matematik...

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Jag har tänkt om. Numera planerar jag alltid för hela klassen istället för att jag planerar en uppgift.

Nathalie Lindgren är förskollärare och har lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. Hon föreläser och deltog även i Skolverkets referensgrupp för Hitta språket innan materialet infördes nationellt. Hon är också en uppskattad fortbildare hos Lärarfortbildning AB där hon utvecklat kursen Kartläggning i förskoleklass.

Om Bokens titel

Titel Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass
Författare Nathalie Lindgren
Utgiven 2022
ISBN 978-91-88149-64-0