Rikskonferenser för lärare i förskoleklass och fritidshem

Missa inte höstens rikskonferenser

Vi vill passa på att tipsa om Lärarfortbildnings årliga konferenser för lärare i fritidshem och förskoleklass. Vår författare, den engagerade och entusiasmerande fritidspedagogen Jonas Wallman är återigen moderator på Fritidshemmens rikskonferens.

Från kartläggning till undervisning utomhus är temat för Förskoleklassens rikskonferens.

Lärmiljöer som signalerar lärande, trygghet och samverkan är temat för Fritidshemmens rikskonferens

Arbetet med teman ökar självförtroendet

Marsvinstema, simtema, brandkårstema och arabisk dans-tema… allt är möjligt!

Barnens egna teman” är ett arbetssätt som tagits fram av Elisabeth Wiersma Larsson och hennes kollegor på Bikupans förskola i Sollentuna. Det är också titeln på hennes bok. Och Elisabeth försäkrar att den här typen av temaarbete passar lika bra i förskoleklass och i grundskolans första år. Det bästa, enligt henne, är att se hur barnens tilltro till sin egen förmåga växer.

– De mest magiska stunderna är då barnets stjärnögon tänds och jag känner att det växer. Barnet sträcker på sig, får en annan kroppshållning och en ny klang på rösten!