Författare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


A

Fredrik Ahlén

Lärare och skolledare. Författare till Hellre små steg än stora kliv (2015).

Carola Aili

Lektor i pedagogik vid Lunds universitet. Redaktör och medförfattare till Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete (2008). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Birgit Allard

Förskollärare. Medförfattare till Lärande lek i förskoleklass (2015).

Annika Andréasson

Förskollärare och förskoleklassutvecklare. Medförfattare till Lärande lek i förskoleklass (2015).

B

Emelie Bardon

Danslärare, teatervetare och krönikör och har intresserat sig för genusfrågor och normbrytande sedan barnsben. Koppla bort autopiloten (2017) är hennes första bok.

Anette Barr

Förskollärare och vidareutbildad i läs- och skrivutveckling samt matematik, utomhuspedagogik och naturvetenskap. Medförfattare i Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (2012).

Marie Bengts

Journalist. En av redaktörerna för Fullt av lek – om att ge utrymme för skolbarns lek (2012).

Fridtjuv Berg (1851-1916)

Folkskollärare, läromedelsförfattare och politiker. Författare till Folkskolan såsom bottenskola som ursprungligen utgavs 1883 och nu finns i faksimil (2016).

Elisabeth Berggren

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2012. Medförfattare till Bockarna Bruse i förskolan – att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation (2014)

Karin Björkman

Journalist. En av redaktörerna för Lust för matte – matematikutveckling i praktiken (2011).

Ulf Blossing

Lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Redaktör och medförfattare till Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete (2008). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Kajsa Borg

Fil dr och textillärare samt lektor vid Umeå universitet. Redaktör och medförfattare till Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd (2008).

Stina Braxell

Förskollärare och ateljerista, med ansvar för att utveckla bildarbetet i förskolorna Stella och Nova i stadsdelen Kärra-Rödbo i Göteborg. Författare till Skapande barn – att arbeta med bild i förskolan (2010).

C

Ingrid Carlgren

Professor i pedagogik vid Stockholms universitet och före detta rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Medförfattare till Lärare av i morgon (2000). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

D

E

Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson är förstelärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och undervisar främst elever på yrkesprogram. 2015 fick hon Amy-priset från Myndigheten för tillgängliga medier samt det Pedagogpris som delas ut årligen av Lärarförbundet i Kristianstad. Samma år var hon en av finalisterna till utmärkelsen Guldäpplet.

Marie Eriksson

Förskollärare och förskoleutvecklare. Författare till Lärande i sagans värld (2009), En bra start (2010), Musik i förskolan (2013), Naturvetenskap och matematik (2014) och Med luppen på verksamheten (2015).

F

Peter Fowelin

Organisationskonsult med en bakgrund som so-lärare, projektledare och chef. Författare till Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola  (2012).

G

Helena Gårdsäter

Journalist och tidigare chefredaktör för Fritidspedagogik. En av redaktörerna för Fullt av lek – om att ge utrymme om skolbarns lek (2012).

H

Hasse Hedström

Journalist och fotograf samt tidigare chefredaktör för tidningarna Specialpedagogik och Slöjdforum. Författare till L som i läsa, M som i metod – om läsinlärning i förskoleklass och skola (2009) och Relationer, ramar & respekt – så skapar läraren studiero i klassrummet (2011) och Barn som oroar – bemötande och metoder i förskola och förskoleklass (2014).

Svein Helgesen

Organisations- och ledarskapsutvecklare. Medförfattare till Ledarskap med fokus på lärande (2014).

Katja Hvenmark-Nilsson

Gymnasielärare. Författare till Balanskonster för nya lärare (2013).

I

J

Jenny Jakobsson Lundin

Skolpsykolog. Medförfattare till Psykologi för klassrummet (2016).

K

Janusz Korczak (1878-1942)

Pedagog, författare och barnläkare. Författare till Hur man älskar ett barn som ursprungligen utkom 1918 och som nu givits ut i en reviderad och bearbetad nyutgåva (2016).

Anna Kärre

Förskollärare, föreläsare och lärarutbildare. 2011 fick hon Ulla-Britta Bruuns stipendium för att ha dokumenterat sitt arbete med förskolematematik i praktiken. Författare till Lekfull matematik i förskolan (2013).

Anne-Marie Körling

Lärare, föreläsare och författare. Hon har skrivit Läraren inom mig (2014) samt Undervisningen mellan oss (2015). Anne-Marie Körling är även Sveriges läsambassadör 2015-2017.

L

Joakim Landahl

Lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Författare till Politik och pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg (2016).

Tuija Lehtinen

Skolpsykolog. Medförfattare till Psykologi för klassrummet (2016).

Linda Linder

Förskollärare, ateljerista och föreläsare. Redaktör för boken Pedagogisk miljö i tanke och handling (2016).

Lars Lindström

Professor vid Stockholms universitet. Redaktör och medförfattare till Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd (2008).

Helene Lumholdt

Journalist. Författare till Perspektiv på övergångar 2015).

Ulla-Karin Lundgren Öhman

Förskollärare och mediepedagog. Redaktör för boken Mediepedagogik på barnens villkor (2014).

M

Ference Marton

Professor (emeritus) i pedagogik vid Göteborgs universitet. Medförfattare till Lärare av i morgon (2000). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Leif Mathiasson

Journalist, tidigare chefredaktör på Pedagogiska magasinet och Chef & Ledarskap och nu chef för Lärarförlaget. Redaktör för och medförfattare i antologin Utanförskap och gemenskap – en antologi om rasism, mångkultur och religion (2004) och Uppdrag Lärare – en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar. Böckerna ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Mia Mylesand

Förskollärare, ateljerista och datapedagog. 2004 fick hon Ulla Britta Bruunstipendiet för att dokumentera sina erfarenheter. Författare till boken Bygg & konstruktion i förskolan (2007).

N

Annica Nettrup

Förskollärare och vidareutbildad i läs- och skrivutveckling samt matematik, utomhuspedagogik och naturvetenskap. Medförfattare i Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (2012).

Monica Nylund

Förskollärare i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

O

Nina Odegard

Förskollärare, förskolechef och doktorand vid högskolan i Oslo och Akershus. Författare till Återbruk som kreativ kraft (2015).

Britta Olofsson

Förskollärare i Härnösand och fil kand i sociologi och pedagogik. Författare till Modiga prinsessor och ömsinta pojkar – genusmedveten pedagogik i praktiken (2007), Meningsfull samling i förskolan (2010), Hur många plommon ryms i Majas mage? – matematikundervisning i förskolan (2012) och Den underbara gäddan – muntligt berättande i förskolan (2015).

Titti Olsson

Journalist och författare till Ute året runt – utomhuspedagogikens möjligheter (2015).

P

Mimmi Palm

Journalist. Redaktör och medförfattare i antologin Låt oss tvista igen! – om konflikthantering i förskola och skola (2010). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Kari Pape

Kari Pape, förskollärare med en master i förskolepedagogik. Hon är föreläsare, rådgivare och processhandledare för kommuner och förskolor i Norge.

Q

R

Helena Reistad

Chefredaktör för tidningarna Origo, Alfa och Pedagogiska magasinet. Hon är en av redaktörerna för Lust för matte – matematikutveckling i praktiken (2011).

Viviane Robinson

Professor vid University of Auckland i Nya Zeeland. Författare till Elevnära skolledarskap (2015).

Anna Rosdahl

Lärare i naturvetenskap och vidareutbildad i utomhuspedagogik, läs- och skrivutveckling samt matematik/språk med specialpedagogiskt fokus. Medförfattare i Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (2012).

Karin Rönnerman

Professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

S

Cecilia Sandback

Förskollärare i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

John Steinberg

Fil dr i pedagogik och tidigare rektor. Författare till Lektionen är helig – när undervisningen står i centrum (2011) och Hitta lärarnas guldstunder – när handledning och utveckling står i centrum (2011).

Sandra Söderlund

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2012. Medförfattare till Bockarna Bruse i förskolan – att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation (2014).

T

Christina Thors

Journalist. Redaktör för antologierna Värdera och utvärdera (2003) och Utstött – en bok om mobbning (2007).

Tom Tiller

Professor i pedagogik vid universitetet i Tromsö. Medförfattare till Ledarskap med fokus på lärande (2014).

Ulrika Tornberg

Docent i pedagogik och pensionerad lektor vid Örebro universitet. Redaktör och medförfattare till Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete (2008). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

U

VW

Åsa Wedin

Lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. Redaktör till Språklig mångfald i klassrummet (2017).

Ulla Wiklund

Rytmiklärare, forskare samt skolutvecklare inom pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Författare till boken Föra tanken vidare – reflekterande arbetssätt i skolan (2013)

Barbro Wilhelmsson

Förskollärare i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Margareta Öhman

Psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Författare till Att bryta mönster (2017).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen