Författare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


A

Fredrik Ahlén

Lärare och skolledare. Författare till Hellre små steg än stora kliv (2015).

Carola Aili

Lektor i pedagogik vid Lunds universitet. Redaktör och medförfattare till Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete (2008). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Birgit Allard

Förskollärare. Medförfattare till Lärande lek i förskoleklass (2015).

Annika Andréasson

Förskollärare och förskoleklassutvecklare. Medförfattare till Lärande lek i förskoleklass (2015).

B

Emelie Bardon

Danslärare, teatervetare och krönikör och har intresserat sig för genusfrågor och normbrytande sedan barnsben. Koppla bort autopiloten (2017) är hennes första bok.

Anette Barr

Förskollärare och vidareutbildad i läs- och skrivutveckling samt matematik, utomhuspedagogik och naturvetenskap. Medförfattare i Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (2012).

Marie Bengts

Journalist. En av redaktörerna för Fullt av lek – om att ge utrymme för skolbarns lek (2012).

Fridtjuv Berg (1851-1916)

Folkskollärare, läromedelsförfattare och politiker. Författare till Folkskolan såsom bottenskola som ursprungligen utgavs 1883 och nu finns i faksimil (2016).

Elisabeth Berggren

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2012. Medförfattare till Bockarna Bruse i förskolan – att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation (2014)

Karin Björkman

Journalist. En av redaktörerna för Lust för matte – matematikutveckling i praktiken (2011).

Ulf Blossing

Lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Redaktör och medförfattare till Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete (2008). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Kajsa Borg

Fil dr och textillärare samt lektor vid Umeå universitet. Redaktör och medförfattare till Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd (2008).

Stina Braxell

Förskollärare och ateljerista, med ansvar för att utveckla bildarbetet i förskolorna Stella och Nova i stadsdelen Kärra-Rödbo i Göteborg. Författare till Skapande barn – att arbeta med bild i förskolan (2010).

C

Ingrid Carlgren

Professor i pedagogik vid Stockholms universitet och före detta rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Medförfattare till Lärare av i morgon (2000). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

D

E

Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson är förstelärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och undervisar främst elever på yrkesprogram. 2015 fick hon Amy-priset från Myndigheten för tillgängliga medier samt det Pedagogpris som delas ut årligen av Lärarförbundet i Kristianstad. Samma år var hon en av finalisterna till utmärkelsen Guldäpplet.

Max Entin

Max Entin arbetar till vardags som högstadielärare i Stockholm. När han inte ritar nidbilder på sina chefer, kollegor och elever försöker han få de sistnämnda att inse tjusningen med svenska och engelska. Sedan 2011 är hans enruting ett återkommande inslag i Lärarnas tidning.

Marie Eriksson

Förskollärare och förskoleutvecklare. Författare till Lärande i sagans värld (2009), En bra start (2010), Musik i förskolan (2013), Naturvetenskap och matematik (2014), Med luppen på verksamheten (2015) och Barnbokens magi (2017).

F

Peter Fowelin

Organisationskonsult med en bakgrund som so-lärare, projektledare och chef. Författare till Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola  (2012).

G

Helena Gårdsäter

Journalist och tidigare chefredaktör för Fritidspedagogik. En av redaktörerna för Fullt av lek – om att ge utrymme om skolbarns lek (2012).

H

Hasse Hedström

Journalist och fotograf samt tidigare chefredaktör för tidningarna Specialpedagogik och Slöjdforum. Författare till L som i läsa, M som i metod – om läsinlärning i förskoleklass och skola (2009) och Relationer, ramar & respekt – så skapar läraren studiero i klassrummet (2011) och Barn som oroar – bemötande och metoder i förskola och förskoleklass (2014).

Svein Helgesen

Organisations- och ledarskapsutvecklare. Medförfattare till Ledarskap med fokus på lärande (2014).

I

J

Jenny Jakobsson Lundin

Skolpsykolog. Medförfattare till Psykologi för klassrummet (2016).

K

Janusz Korczak (1878-1942)

Pedagog, författare och barnläkare. Författare till Hur man älskar ett barn som ursprungligen utkom 1918 och som nu givits ut i en reviderad och bearbetad nyutgåva (2016).

Anna Kärre

Förskollärare, föreläsare och lärarutbildare. 2011 fick hon Ulla-Britta Bruuns stipendium för att ha dokumenterat sitt arbete med förskolematematik i praktiken. Författare till Lekfull matematik i förskolan (2013).

Anne-Marie Körling

Lärare, föreläsare och författare. Hon har skrivit Läraren inom mig (2014), Undervisningen mellan oss (2015) samt Textsamtal & bildpromenader (2017) på Lärarförlaget. Anne-Marie Körling var Sveriges läsambassadör 2015-2017.

L

Joakim Landahl

Lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Författare till Politik och pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg (2016).

Tuija Lehtinen

Skolpsykolog. Medförfattare till Psykologi för klassrummet (2016).

Linda Linder

Förskollärare, ateljerista och föreläsare. Redaktör för boken Pedagogisk miljö i tanke och handling (2016).

Lars Lindström

Professor vid Stockholms universitet. Redaktör och medförfattare till Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd (2008).

Helene Lumholdt

Journalist. Författare till Perspektiv på övergångar 2015).

Ulla-Karin Lundgren Öhman

Förskollärare och mediepedagog. Redaktör för boken Mediepedagogik på barnens villkor (2014).

M

Leif Mathiasson

Journalist, tidigare chefredaktör på Pedagogiska magasinet och Chef & Ledarskap och nu chef för Lärarförlaget. Redaktör för och medförfattare i antologin Utanförskap och gemenskap – en antologi om rasism, mångkultur och religion (2004) och Uppdrag Lärare – en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar. Böckerna ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Mia Mylesand

Förskollärare, ateljerista och datapedagog. 2004 fick hon Ulla Britta Bruunstipendiet för att dokumentera sina erfarenheter. Författare till boken Bygg & konstruktion i förskolan (2007).

N

Annica Nettrup

Förskollärare och vidareutbildad i läs- och skrivutveckling samt matematik, utomhuspedagogik och naturvetenskap. Medförfattare i Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (2012).

Monica Nylund

Förskollärare i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

O

Nina Odegard

Förskollärare, förskolechef och doktorand vid högskolan i Oslo och Akershus. Författare till Återbruk som kreativ kraft (2015).

Britta Olofsson

Förskollärare i Härnösand och fil kand i sociologi och pedagogik. Författare till Modiga prinsessor och ömsinta pojkar – genusmedveten pedagogik i praktiken (2007), Meningsfull samling i förskolan (2010), Hur många plommon ryms i Majas mage? – matematikundervisning i förskolan (2012) och Den underbara gäddan – muntligt berättande i förskolan (2015).

Titti Olsson

Journalist och författare till Ute året runt – utomhuspedagogikens möjligheter (2015).

P

Mimmi Palm

Journalist. Redaktör och medförfattare i antologin Låt oss tvista igen! – om konflikthantering i förskola och skola (2010). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Kari Pape

Kari Pape, förskollärare med en master i förskolepedagogik. Hon är föreläsare, rådgivare och processhandledare för kommuner och förskolor i Norge.

Q

R

Helena Reistad

Chefredaktör för tidningarna Origo, Alfa och Pedagogiska magasinet. Hon är en av redaktörerna för Lust för matte – matematikutveckling i praktiken (2011).

Viviane Robinson

Professor vid University of Auckland i Nya Zeeland. Författare till Elevnära skolledarskap (2015).

Anna Rosdahl

Lärare i naturvetenskap och vidareutbildad i utomhuspedagogik, läs- och skrivutveckling samt matematik/språk med specialpedagogiskt fokus. Medförfattare i Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (2012).

Karin Rönnerman

Professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010). Medförfattare till Att leda från mitten (2018).

S

Cecilia Sandback

Förskollärare i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

Alf Solander

Alf Solander är rektor och tidigare gymnasiechef.

John Steinberg

Fil dr i pedagogik och tidigare rektor. Författare till Lektionen är helig – när undervisningen står i centrum (2011) och Hitta lärarnas guldstunder – när handledning och utveckling står i centrum (2011).

Sandra Söderlund

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2012. Medförfattare till Bockarna Bruse i förskolan – att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation (2014).

T

Christina Thors

Journalist. Redaktör för antologierna Värdera och utvärdera (2003) och Utstött – en bok om mobbning (2007).

Tom Tiller

Professor i pedagogik vid universitetet i Tromsö. Medförfattare till Ledarskap med fokus på lärande (2014).

U

VW

Åsa Wedin

Lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. Redaktör till Språklig mångfald i klassrummet (2017).

Ulla Wiklund

Rytmiklärare, forskare samt skolutvecklare inom pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Författare till boken Föra tanken vidare – reflekterande arbetssätt i skolan (2013)

Barbro Wilhelmsson

Förskollärare i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Margareta Öhman

Psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Författare till Att bryta mönster (2017).