Författare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


A

Fredrik Ahlén

Lärare och skolledare. Författare till Hellre små steg än stora kliv (2015).

Carola Aili

Lektor i pedagogik vid Lunds universitet. Redaktör och medförfattare till Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete (2008). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Birgit Allard

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2014. Förskollärare. Medförfattare till Lärande lek i förskoleklass (2015).

Annika Andréasson

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2014. Förskollärare och förskoleklassutvecklare. Medförfattare till Lärande lek i förskoleklass (2015).

Johanna Appelquist

Förskollärare, medförfattare till boken Göra demokrati – projekterande arbetssätt med förskolans yngsta (2019).

B

Emelie Bardon

Danslärare, teatervetare och krönikör och har intresserat sig för genusfrågor och normbrytande sedan barnsben. Koppla bort autopiloten (2017) är hennes första bok.

Anette Barr

Förskollärare och vidareutbildad i läs- och skrivutveckling samt matematik, utomhuspedagogik och naturvetenskap. Medförfattare i Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (2012).

Marie Bengts

Journalist. En av redaktörerna för Fullt av lek – om att ge utrymme för skolbarns lek (2012).

Fridtjuv Berg (1851-1916)

Folkskollärare, läromedelsförfattare och politiker. Författare till Folkskolan såsom bottenskola som ursprungligen utgavs 1883 och nu finns i faksimil (2016).

Elisabeth Berggren

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2012. Medförfattare till Bockarna Bruse i förskolan – att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation (2014)

Karin Björkman

Journalist. En av redaktörerna för Lust för matte – matematikutveckling i praktiken (2011).

Ulf Blossing

Lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Redaktör och medförfattare till Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete (2008). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Kajsa Borg

Fil dr och textillärare samt lektor vid Umeå universitet. Redaktör och medförfattare till Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd (2008).

Stina Braxell

Förskollärare och ateljerista, med ansvar för att utveckla bildarbetet i förskolorna Stella och Nova i stadsdelen Kärra-Rödbo i Göteborg. Författare till Skapande barn – att arbeta med bild i förskolan (2010).

C

Ingrid Carlgren

Professor i pedagogik vid Stockholms universitet och före detta rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Medförfattare till Lärare av i morgon (2000). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

D

E

Lena Edlund

Pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. Författare till De yngsta barnen och läroplanen (2016), utökad utifrån Lpfö 18 (2019).

Jenny Edvardsson

Förstelärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och undervisar främst elever på yrkesprogram. 2015 fick hon Amy-priset från Myndigheten för tillgängliga medier samt det Pedagogpris som delas ut årligen av Lärarförbundet i Kristianstad. Samma år var hon en av finalisterna till utmärkelsen Guldäpplet. Författare till Mötet med texten (2016).

Jessica Ekberg

Arbetar i förskoleklass på Råtorpsskolan i Karlstad. År 2017 fick hon tillsammans med Monika Lång Helgepriset för sitt arbete med bokstavstema. Medförfattare till Bokstavstema (2018).

Max Entin

Arbetar till vardags som högstadielärare i Stockholm. När han inte ritar nidbilder på sina chefer, kollegor och elever försöker han få de sistnämnda att inse tjusningen med svenska och engelska. Sedan 2011 är hans enruting ett återkommande inslag i Lärarnas tidning. Sex läsår med Magister Max (2017).

Marie Eriksson

Förskollärare och förskoleutvecklare. Författare till Lärande i sagans värld (2009), En bra start (2010), Musik i förskolan (2013), Naturvetenskap och matematik (2014), Med luppen på verksamheten (2015) och Barnbokens magi (2017).

F

Andreas Fejes

Professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Medredaktör för boken Yrkesdidaktikens mångfald (2017). 

Peter Fowelin

Organisationskonsult med en bakgrund som so-lärare, projektledare och chef. Författare till Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola  (2012), utökad och reviderad (2017).

G

Veronica Gustafsson

Är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor som motivation, impulskontroll och initiativförmåga påverkar elevernas skolvardag. I boken Elever som utmanar oss (2019) visar hon hur lärare i grundskolans verksamheter kan bemöta sina elever för att  kompensera och stötta. 

Helena Gårdsäter

Journalist och tidigare chefredaktör för Fritidspedagogik. En av redaktörerna för Fullt av lek – om att ge utrymme om skolbarns lek (2012).

H

Hege Hansson

Högskolelektor vid Høgskolen i Sørøst-Norge och undervisar i kunskapsområdet Konst, kultur och kreativitet och ämnesområdet Lek, drama och teater. Författare till Att ge form åt förskolan (2016), översättning Annika Claesdotter (2018).

Ewa Hedenkvist

Förskollärare, jobbar på förskolan Trollet i Kalmar. Medförfattare till Bygga en plats för möten (2018).

Hasse Hedström

Journalist och fotograf samt tidigare chefredaktör för tidningarna Specialpedagogik och Slöjdforum. Författare till L som i läsa, M som i metod – om läsinlärning i förskoleklass och skola (2009) och Relationer, ramar & respekt – så skapar läraren studiero i klassrummet (2011) och Barn som oroar – bemötande och metoder i förskola och förskoleklass (2014).

Svein Helgesen

Organisations- och ledarskapsutvecklare. Medförfattare till Ledarskap med fokus på lärande (2014).

I

J

Jenny Jakobsson Lundin

Skolpsykolog. Medförfattare till Psykologi för klassrummet (2016).

Ann-Charlotte Jönsson

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2013. Förskolechef. Medförfattare till Leda och lära tillsammans (2018).

K

Janusz Korczak (1878-1942)

Pedagog, författare och barnläkare. Författare till Hur man älskar ett barn som ursprungligen utkom 1918 och som nu givits ut i en reviderad och bearbetad nyutgåva (2016).

Erika Kyrk Seger

Förskollärare, utbildningskonsult och pedagogisk samordnare för Gråbo förskolor i Lerums kommun. Driver bloggen Lärande framtid, larandeframtid.com (2020).

Anna Kärre

Förskollärare, föreläsare och lärarutbildare. 2011 fick hon Ulla-Britta Bruuns stipendium för att ha dokumenterat sitt arbete med förskolematematik i praktiken. Författare till Lekfull matematik i förskolan (2013).

Anne-Marie Körling

Lärare, föreläsare och författare. Hon har skrivit Läraren inom mig (2014), Undervisningen mellan oss (2015) samt Textsamtal & bildpromenader (2017) på Lärarförlaget. Anne-Marie Körling var Sveriges läsambassadör 2015-2017.

L

Joakim Landahl

Lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Författare till Politik och pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg (2016).

Tuija Lehtinen

Skolpsykolog. Medförfattare till Psykologi för klassrummet (2016).

Viveka Lindberg

Docent i didaktik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Medredaktör för boken Yrkesdidaktikens mångfald (2017).

Linda Linder

Förskollärare, ateljerista och föreläsare. Redaktör för boken Pedagogisk miljö i tanke och handling (2016).

Lars Lindström

Professor vid Stockholms universitet. Redaktör och medförfattare till Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd (2008).

Bettan Lorentzon

Förskollärare, jobbar på förskolan Trollet i Kalmar. Medförfattare till Bygga en plats för möten (2018).

Helene Lumholdt

Journalist. Författare till Perspektiv på övergångar (2015).

Ulla-Karin Lundgren Öhman

Förskollärare och mediepedagog. Redaktör för boken Mediepedagogik på barnens villkor (2014).

Martina Lundström

Förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon har också bloggen Mötesplats för lärande. Författare till Det synliga barnet (2016).

Martina Lundström Rylander

Lärare i slöjd och svenska. Redaktör för boken Slöjd i en digital skola (2017).

Monika Lång

Arbetar i förskoleklass på Södra Råtorps skola i Karlstad. År 2017 fick hon tillsammans med Jessica Ekberg Helgepriset för sitt arbete med bokstavstema. Medförfattare till Bokstavstema (2018).

M

Helena Marken

Förskollärare, medförfattare till boken Göra demokrati – projekterande arbetssätt med förskolans yngsta (2019).

Leif Mathiasson

Journalist, tidigare chefredaktör på Pedagogiska magasinet och Chef & Ledarskap och nu chef för Lärarförlaget. Redaktör för och medförfattare i antologin Utanförskap och gemenskap – en antologi om rasism, mångkultur och religion (2004) och Uppdrag Lärare – en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar. Böckerna ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Camilla Meyer

Förskollärare, jobbar på förskolan Trollet i Kalmar. Medförfattare till Bygga en plats för möten (2018).

Mia Mylesand

Förskollärare, ateljerista och datapedagog. 2004 fick hon Ulla Britta Bruunstipendiet för att dokumentera sina erfarenheter. Författare till boken Bygg & konstruktion i förskolan (2007).

N

Annica Nettrup

Förskollärare och vidareutbildad i läs- och skrivutveckling samt matematik, utomhuspedagogik och naturvetenskap. Medförfattare i Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (2012).

Monica Nylund

Förskollärare i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

O

Nina Odegard

Förskollärare, förskolechef och doktorand vid högskolan i Oslo och Akershus. Författare till Återbruk som kreativ kraft (2015), översättning Annika Claesdotter (2015).

Britta Olofsson

Förskollärare i Härnösand och fil kand i sociologi och pedagogik. Författare till Modiga prinsessor och ömsinta pojkar – genusmedveten pedagogik i praktiken (2007), Meningsfull samling i förskolan (2010), Hur många plommon ryms i Majas mage? – matematikundervisning i förskolan (2012) och Den underbara gäddan – muntligt berättande i förskolan (2015).

Lena M Olsson

Fil. lic i sociologi, med lång erfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom utbildning. Inom Skolverket och Lärarförbundet har hon bland annat arbetat med lärares och skolledares professionsutveckling. Författare till Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet (2018).

Titti Olsson

Journalist och redaktör på Tankesmedjan Movium, som arbetar med frågor som rör stadsutveckling och finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Författare till Ute året runt – utomhuspedagogikens möjligheter (2015).

P

Mimmi Palm

Journalist. Redaktör och medförfattare för antologin Låt oss tvista igen! – om konflikthantering i förskola och skola (2010). Boken ingår i Pedagogiska magasinets skriftserie.

Kari Pape

Kari Pape, förskollärare med en master i förskolepedagogik. Hon är föreläsare, rådgivare och processhandledare för kommuner och förskolor i Norge. Författare till Lekfullt samspel i förskolan (2016), översättning Annika Claesdotter (2016).

Q

R

Helena Reistad

Chefredaktör för tidningarna Origo, Alfa och Pedagogiska magasinet. Hon är en av redaktörerna för Lust för matte – matematikutveckling i praktiken (2011).

Viviane Robinson

Professor vid University of Auckland i Nya Zeeland. Författare till Elevnära skolledarskap (2015).

Anna Rosdahl

Lärare i naturvetenskap och vidareutbildad i utomhuspedagogik, läs- och skrivutveckling samt matematik/språk med specialpedagogiskt fokus. Medförfattare för Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (2012).

Malin Rydhög

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2013. Förskolechef. Medförfattare för Leda och lära tillsammans (2018).

Karin Rönnerman

Professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Medförfattare till Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010). Medförfattare för Att leda från mitten (2018).

S

Cecilia Sandback

Förskollärare i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Medförfattare för Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

Alexander Skytte

Lärare i idrott och hälsa och har även arbetat i fritidshem. Han föreläser om npf i skolan och som bloggare är han känd som Bokstavspedagogen. Författare till Pojken med extra allt.

Alf Solander

Alf Solander är rektor och tidigare gymnasiechef. Författare till Konsten att leda en skola (2017).

John Steinberg

Fil dr i pedagogik och tidigare rektor. Författare till Lektionen är helig – när undervisningen står i centrum (2011) och Hitta lärarnas guldstunder – när handledning och utveckling står i centrum (2011). Befria lärarna (2017).

Sandra Söderlund

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2012. Medförfattare för Bockarna Bruse i förskolan – att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation (2014).

T

Anders Thoresson

Teknikjournalist, föreläsare och en av upphovsmännen till podcasten Digitalsamtal. Författare till Skolan i en digital omvärld (2018).

Anna Thoresson

Förskollärare på Frida förskola i Vänersborg sedan 2009. Hon har en bakgrund som journalist med fokus på barns rättigheter och utbildning. Författare till Utforska digitala verktyg i förskolan (2019).

Christina Thors

Journalist. Redaktör för antologierna Värdera och utvärdera (2003) och Utstött – en bok om mobbning (2007).

Tom Tiller

Professor i pedagogik vid universitetet i Tromsö. Medförfattare förLedarskap med fokus på lärande (2014).

U

VW

Katinka Vikingsen

Förskollärare och pedagogista med lång erfarenhet av förskoleutveckling i många olika roller – som handledare, chef och utvecklingsledare. Hon arbetar numera som rektor. Författare till Rum för lärande.

Jonas Wallman

Föreläsare och fritidspedagog på Folkparksskolan, en lågstadieskola i Norrköping. Redaktör för Fritidspedagogiskt lärande (2018).

Åsa Wedin

Lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. Redaktör för Språklig mångfald i klassrummet (2017).

Ulla Wiklund

Rytmiklärare, forskare samt skolutvecklare inom pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Författare till Föra tanken vidare – reflekterande arbetssätt i skolan (2013)

Barbro Wilhelmsson

Förskollärare i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Medförfattare för Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (2010).

Maria Wiman

Högstadielärare i svenska och SO i Huddinge utanför Stockholm. Hennes vassaste knep och roligaste exempel från klassrummet varvas här med forskning om motivation och värdeskapande studier. Författare till Värdeskapande lärande (2019).

Elisabeth Wiersma Larsson

Förskollärare på Bikupans förskola i Sollentuna utanför Stockholm. År 2017 fick hon Ulla-Britta Bruuns stipendium för att sprida arbetssättet som ett gott exempel. Arbetet med Barnens egna teman har pågått i många år, med hittills över 200 genomförda teman. Författare till Barnens egna teman (2019).

Gun-Britt Wärvik

Docent i pedagogik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Medredaktör för Yrkesdidaktikens mångfald (2017).

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Margareta Öhman

Psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Författare till Att bryta mönster (2017).