Musik i förskolan

205 kr

Marie Eriksson, 2013

Artikelnr: 9789197902397 Kategori:

Beskrivning

Marie Eriksson

Musik i förskolan – inspiration och lärande i sagans värld

”Denna bok kan bli ett mycket värdefullt redskap för alla pedagoger i förskolan, förskoleklassen och även i grundskolan. Här beskrivs praktiska metoder och konkret pedagogiskt arbete med musik och rörelse i ett sagotema som pågår under ett helt läsår. […] Det här är den boken pedagogerna ofta saknar i sitt arbete, den är fullspäckad av praktiska exempel och det märks tydligt att den är skriven av en engagerad pedagog som arbetar mitt bland barnen.”
Maj-Britt Claesson, BTJ-häftet 2013:12

”Jag upplever boken som mycket inspirerande och den har helt klart höjt min motivation att se över och utveckla mitt eget muciserande i förskolan”
Elsie Persson, tidningen Förskolan 8/2013

 

På Svejserdalens förskola i Mölndal är sång och musik en del av barnens helhetsupplevelse i ett årslångt tema i sagans värld. Det ger pedagogerna möjlighet att låta barnen uppleva lärande med så många sinnen som möjligt och är en hjälp att uppfylla målen i läroplanen.

”I mitt yrke har jag observerat hur sång och musik gynnar bland annat barnens språk, fantasi, lek, sociala kompetens och förmåga att kommunicera. Dessutom skapas gemenskap och glädje”, säger förskollärare Marie Eriksson.

Här beskriver hon sitt arbete med sång och musik, både med de yngsta barnen på sin avdelning och med åldersindelade grupper i hela förskolan. Med många praktiska exempel och bilder vill hon inspirera andra pedagoger att hitta nya användningsområden för sång, musik och rörelse i förskolan.

Boken vänder sig till verksamma pedagoger och rektorer i förskola och förskoleklass, samt till lärarstudenter. Förhoppningen är att även lärare i grundskolan ska inspireras att använda sig mer av sång och musik som ett redskap för barnens lärande.

Marie Eriksson har tidigare givit ut böckerna Lärande i sagans värld och En bra start på Lärarförbundets Förlag.

 

Innehåll:

Förord

Terminsstart med sång och fantasi
Sagotema i Lackarebäcks förskolor
Musiken i Tre droppar regn
Gemensam temainspiration

Musik – en väg att nå målen
Läroplan, musik och estetik
Begrepp och definitioner

Musik i vardagen
Spontansång och kommunikation
Inspiration till sång
Sång som uttrycksmedel

Musik på avdelningen
Musik under inskolningen
Musiksamlingar
Processarbete i basgrupper
Tid för fest
Sångsamling för hela förskolan
Idéer och inspiration

Skapande samarbete över gränserna
Aktivitetspedagoger
Aktivitetspedagog i musik
Instrument i musikaktiviteten
Inledning och avslutning
Musikaktivitet utifrån sagotemat
Exempel på olika musikaktiviteter
Musikaktivitet utifrån andra sagor
Temainspiration
Värma upp rösten

Rörelse utifrån sagotemat

Barnens perspektiv
Musik lockar till rörelse
Snigeldramatik
Nya ögon på materialet
Ringlande avslutning
Uppföljning på avdelningen

Att arbeta med saga som tema
Att välja saga
Sagotema som metod
Handdockan som pedagogiskt redskap

Musik, gemenskap och glädje
Spontant besök som start och avslutning
Förskolans dag
Tack och adjö

Inspiration och material
Sånger och ramsor

Referenser
Foto och illustrationer

Mer information

Vikt 0.28 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

152

Utgivning

19 februari 2013

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen