Med luppen på verksamheten

278 kr

Läs ett smakprov

Marie Eriksson, 2015

Artikelnr: 9789198176292 Kategori: Taggar: , , ,

Beskrivning

Marie Eriksson

Med luppen på verksamheten – att systematiskt utveckla förskolans arbete

I boken Med luppen på verksamheten delar förskolläraren Marie Eriksson med sig av strategier, verktyg och metoder som hennes arbetslag har tagit fram för att konkret kunna visa hur läroplanen omsätts i praktiken.

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet i Lackarebäcks förskolor i Mölndal är att inspirera och stödja ett lösningsinriktat förhållningssätt som skapar motivation och ger kraft att utföra förändringar som alla faktiskt kan lyckas med.

Marie Eriksson är förskollärare och pedagogisk ledare i en grupp med 1–3-åringar på Svejserdalens förskola i Mölndal. Hon arbetar också med förskoleutveckling inom organisationen Lackarebäcks förskolor, där Svejserdalen ingår.
Innehåll
Förord

Inledning: Vägen till kvalitet
Kapitel 1: Perspektiv på kvalitet
Kapitel 2: Från läroplan och skollag till kvalitet i praktiken
Kapitel 3: Förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag
Kapitel 4: Pedagogisk dokumentation
Kapitel 5: Digitala möjligheter med etiken i fokus
Kapitel 6: Förändrad kunskapssyn och fördjupad pedagogisk helhetsidé
Kapitel 7: Systematisk uppföljning och utvärdering
Kapitel 8: Synliggöra individen med luppen på verksamheten
Kapitel 9: Tillfällen för djupare samtal
Kapitel 10: Organisera för utveckling
Kapitel 11: Förändringsarbetets struktur
Kapitel 12: Yrkesroll, kreativitet och arbetsglädje
Litteratur

Mer information

Vikt 0.48 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

246

Utgivning

7 september 2015

Recension

Det är alla egna, verklighetsanknutna och praktiska exempel som är denna boks stora styrka. Författaren är även mycket duktig på att förmedla entusiasm och en känsla av ”det här klarar vi!”. Ingen som läser kan säga att ”det där har vi inte tid med”, eller ”det är för svårt för oss”. De förskolor hon berättar om är helt vanliga, med alldeles vanlig personal. Med rätt verktyg, rätt processer och duktiga chefer kan alla arbeta klokt med att utveckla sig själva och den verksamhet de befinner sig i. Och det går att ha roligt under tiden.

Eva-Lotta Hultén, frilansjournalist och författare

Läs recensionen i sin helhet

Marie Erikssons bok Med luppen på verksamheten är lättläst, lustfylld och verksamhetsnära och beskriver systematiskt utvecklingsarbete på Svejserdalens förskola i Mölndal. Marie Eriksson, förskollärare och pedagogisk ledare, be­skriver konkret hur hon och hennes kollegor arbetar med reflektion för utvärd­ering och utveckling. Samtidigt speglar hon sina beskrivningar i en rik flora av referenser från aktuell forskning.

Boken inleds med beskrivningar av teorier kring kvalitet i förskolan. Bland annat hur Karin Lager, doktorand vid Göteborgs universitet, ser tre huvudspår kring synen på begreppet. Relativt perspektiv handlar om hur barn och lärare tillsammans skapar mening, och därmed finns det inget universellt som utgör kvalitet för alla förskolor. Intersubjektivt pedagogiskt perspektiv tar avstamp i pedagogiska processer, barns lärande och lärares interagerande med barn utifrån vissa forskningsbaserade kvalitetskriterier. Det marknadsanpassade perspektivet bygger på tydligt mätbara kvaliteter som mer handlar om omsorg. Marie Eriksson menar att det finns en dragkamp mellan dem och undrar om man måste välja.

Hon beskriver hur arbetet med handdockor på Svejserdalen kan vara beprövad erfar­enhet och redovisar de positiva, dokumenterade effekterna. Det tilltalar mig att hon vågar sticka ut hakan när Skolinspektionen har ganska höga krav på vad det är. Beskrivningen av pedagog­isk dokumentation som verktyg blir mer traditionell än resten av boken.

Marie Eriksson lyfter kreativitet och arbetsglädje som viktiga ingredienser i yrkesrollen. Läsaren utmanas, ibland abrupt, men inte mästrande. Det enda jag saknar är att hon inte har med mål och innehåll som kvalitetsaspekter, och att hon kanske undervärderar målen i läro­planen. Det spelar inte någon roll i det stora hela.

Kent Roslund, förskollärare (Ur tidningen Förskolan nr 7 2016)

 

Bibliotekstjänst

Eriksson, Marie
Med luppen på verksamheten
Publiceras i BTJ-häftet nr 22, 2015
Lektör Katharina Jacobsson

Recension
Förskolläraren och författaren Marie Eriksson ger genom sin bok strategier för att komma igång med kvalitetsförbättring inom förskolan. Att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete är ett krav som alla som är verksamma i förskolan måste förhålla sig till och framskrivet i såväl skollag som förskolans läroplan. Genom att ta upp egna erfarenheter kopplade till såväl styrdokument som aktuell forskning diskuterar och problematiserar författaren det konkreta arbetet på ett inspirerande sätt. Hon visar på hur pedagoger kan träna i att synliggöra utformningen av verksamheten och sätta dess planering, genomförande och utvärdering i förhållande till de mål som eftersträvas. Innehållet är lätt att ta till sig och rör sig kring bl.a. pedagogisk dokumentation. Digitala möjligheter med etiken i fokus. Speciellt intressant är avsnittet kring förändringsarbetets struktur som visar på hur förskolor kan organisera ett förbättringsarbete och tidssätta detta. Innehållet är av god kvalitet och ger täta hänvisningar till aktuell forskning.

Citat

Så bra! Praktiknära, lättläst och med många konkreta tips. Extra plus för de många frågor för reflektion/diskussion som delges. Många understrykningar och noteringar har det blivit.


Camilla Välimäki, pedagogista

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen