Lust för matte

70 kr

Karin Björkman & Helena Reistad (red), 2011

ISBN: 9789197761581

Beskrivning

Lust för matte – matematik i praktiken

Svensk matematikundervisning består ofta av för mycket tyst räkning och för lite kommunikation, för mycket repetition och för lite variation. Men det gäller inte överallt. Runt om i landet pågår olika matematikutvecklingsprojekt som alla har som mål att göra ämnet mer konkret och roligt. I Lust för matte möter du matematiklärare som granskar sin undervisning i learning study, arrangerar matteverkstäder, samarbetar med lärare i andra ämnen eller söker sig utanför klassrummet.

Vi har besökt klasser som arbetar med problemlösning, bakar kakor, ritar hus, odlar solrosor, tränar geometri med mobilen och dansar multiplikationstabeller. Och utvecklingsarbete lönar sig – eleverna lär sig mer, tycker ämnet är roligare, får bättre självförtroende och resultaten förbättras. Boken består av utvalda artiklar från tidningen Origo. Exemplen är hämtade från grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och lärarutbildning.

Innehåll

Förord

Laborera mera

Boken är kastad
De brinner för matematiken
Vinklat på geometrin
Steg för steg mot roligare matematik

Utgå från elevernas vardag

Baka kakor bra recept för matten
Film och Facebook på lektionen
Eleverna äger lektionen

Fokus på innehållet

Bråkdelen av en pizza
Lärarna lär av varandra
De forskar på sin egen undervisning
Kollektiv kunskap ger bättre resultat

Lämna klassrummet

Räkna med skogen
På rätt väg med mobilen
Kunskapen växer i skolträdgården
Utemiljön gör matematiken konkret

Jobba över gränserna

Matte och musik hör ihop
En dramatisk ekvation
De sätter färg på siffrorna
Bild och musik öppnar dörren till matten

Övervinna motståndet

Från underkänt till godkänt
Ord och siffror lika viktiga
Se språken som en tillgång
Det är aldrig för sent

Litteraturtips

Webbtips

Innehåll

Vikt 0.26 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

142

Utgivning

14 januari 2011

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen