Läraren i blickpunkten

100 kr

Bok finns inte längre att köpa i vår webbshop

Denna bok finns inte längre att köpa i vår webbshop! Maila oss gärna på order@lararforlaget.se om du önskar köpa boken, vi har vissa titlar kvar i vårt eget lager och kan så länge lagret räcker erbjuda köp direkt. Välkommen!

Carola Aili, Ulf Blossing & Ulrika Tornberg (red), 2008

Slut i lager

Artikelnr: 9789197659895 Kategorier: ,

Beskrivning

Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete

Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar yrket? Vilka insatser kan göras för att förbättra verksamheten? Den här antologin presenterar femton sätt att se på lärares liv och arbete med hjälp av olika teoretiska perspektiv.

Boken vänder sig till lärare och blivande lärare samt till alla som är intresserade av kunskapsutvecklingen kring lärares arbete.

I antologin medverkar:

Elisabeth Ahlstrand, lektor i pedagogik
Carola Aili, lektor i pedagogik
Ingrid Andersson, docent i pedagogiskt arbete
Ulf Blossing, lektor i pedagogik
Göran Brante, adjunkt och doktorand i pedagogik
Anna-Lena Eriksson Gustavsson, lektor i pedagogik
Anneli Frelin, doktorand i didaktik
Katrin Hjort, docent i pedagogik
Glenn Hultman, professor i pedagogiskt arbete
John Krejsler, docent i pedagogisk antropologi
Feiwel Kupferberg, professor i pedagogik
Per Lindqvist, lektor i pedagogik
Lars-Erik Nilsson, lektor i pedagogik
Ulla Karin Nordänger, lektor i pedagogik
Karolina Parding, forskarassistent
Karin Permer, lektor i pedagogik
Lars-Göran Permer, lektor i pedagogik
Sofia Persson, adjunkt i sociologi
Ulla-Britt Persson, lektor i pedagogik
Johanna Ringarp, doktorand i historia
Staffan Selander, professor i didaktik
Ulrika Tornberg, docent i pedagogik
Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik
Ann-Sofi Wedin, fil dr i pedagogiskt arbete
Eva Wennås Brante, adjunkt i pedagogik

Innehåll

I. SKOLAN

Blir skolor bättre på att klara av sitt uppdrag? – ett socialpsykologiskt och organisatoriskt perspektiv på lärares lärande och skolors utveckling / Ulf Blossing

Klassrummets tillfälliga sanningar – att undersöka lärares arbete med foucaultianska analysverktyg / Karin Permer, Lars-Göran Permer & Charlotte Tullgren

Lärares arbete och lärande – ett kontextuellt perspektiv / Glenn Hultman & Ann-Sofi Wedin

Socialt samspel och lärande – tolkning och meningsskapande i ett designteoretiskt perspektiv / Staffan Selander

Att studera lärararbetets ”insida” – grundad teori som vetenskapligt redskap / Per Lindqvist & Ulla Karin Nordänger

Måste jag säga ja? – ett positionsteoretiskt perspektiv på arbete i skolan / Lars-Erik Nilsson & Eva Wennås Brante

Kan jag få jobba klart nå’n gång? tidsgeografiska perspektiv på lärararbetet / Carola Aili

Läraryrkets kreativa uppdrag – pedagogiskt iscensättande av kreativt lärande / Feiwel Kupferberg

II. INDIVIDEN

Personliga drivkrafter i lärarskapet – ett livshistorieperspektiv / Ulrika Tornberg

Professionell närhet och distans – en dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv / Anneli Frelin

Erfarna lärares engagemang – livsberättelser som retrospektiv reflektion / Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Andersson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson & Ulla-Britt Persson

III. SAMHÄLLET

Kommunaliseringen av lärartjänsterna – förändrad styrning ur ett professionsteoretiskt perspektiv / Karolina Parding & Johanna Ringarp

Den danska gymnasiereformen – mening i galenskapen? – ett diskursanalytiskt perspektiv på lärares arbete / Katrin Hjort, översättning Annika Claesdotter

Från professionell lärare till kompetensnomad? – ett epistemologiskt perspektiv på förändringar i lärares och skolans arbete / John Krejsler, översättning Annika Claesdotter

Bortom förklara eller förstå – att analysera läraryrket genom en kritisk realistisk ansats / Göran Brante & Sofia Persson

Mer information

Vikt 0.45 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

284

Utgivning

13 augusti 2008

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen